Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Nouvelle representation de la chatellenie d'Audenaerde à son excellence le comte Mercy d'Argenteau

par le greffier Raepsaet, notes de N. Clincksporre.