Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

The castle of Otranto a Gothic story

The sixth edition.


translated by William Marshal, Gent ; from the original Italian of Onuphrio Muralto.


Onuphrio Muralto = Horace Walpole.


With a half-title.

Εκτεταμένες πληροφορίες