Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Les arts somptuaires : histoire du costume et de l'ameublement et des arts et industries qui s'y rattachent