Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

L'imitation de Jésus-Christ

traduction nouvelle, par F. de la Mennais ; avec des réflexions à la fin de chaque chapitre et précédée de prières pendant la messe, par le P. Sanadon.


Toegeschreven aan Thomas à Kempis en aan Jean Gersen