Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Théâtre de Quinault contenant ses tragédies, comédies, et opéras

Illustrations: Illustrations


Illustrations: Plates