Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

[Extrait du 'Journal du département de l'Escaut' du 25 février 1812, concernant le grand canon à Gand, le 'Dulle Griet]