Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Expériences sur le tirage des voitures et sur les effets destructeurs qu'elles exercent sur les routes ..

Illustrations: Illustrations