Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Onze Lieve Vrouwe van Lebbeke by Dendermonde, den oorsprong, voordgang en wondere geschiedenis enz

Edition: 17