Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Widukind von Korvei ein Beitrag zur Kritik der Geschichtsschreiber des zehnten Jahrhunderts

Rudolf Köpke.