Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Tvlius De oratore cvm commento et alia opera

Tulius De oratore cum commento et alia opera

1 blanco f. ontbreekt


Ed. Girolamo Squarciafico; comment. Ognibene Bonisoli ; Aeschines in Ctesiphontem, Demosthenes in Aeschinem / traductore Leonardo Bruni


Impressum uit colofon: die xxvi Marcii.