Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Discursus philosophicus et medicus de melancholia et catarrho, in quo de eorum differentiis, causis, signis et curandi ratione accurate disseritur