Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Urkundenbuch des Stiftes Klosterneuburg bis zum ende des vierzehnten Jahrhundrets

bearbeitet von weiland Dr. Hartmann Zeibig.