Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Vièle à pique "kamânche", anonyme, Caucase, E.1470, détail chevilles cordes sympathiques