Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Cité-Jazz. London jazz composers orchestra

concert enregistré à la Cité de la musique le 17 février 1996

Εκτεταμένες πληροφορίες