Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Fidelisfest in Sigmaringen 1934; Prozession in der Antonstraße, am linken Bildrand Cafe Stumpp, im Hintergrund Prinzenpalais

Kontext: Fotoatelier Kugler in Sigmaringen: Glasplattennegative>> 2. Kirche, kirchliche Ereignisse und Feierlichkeiten >> 2.11. Fidelisfeste in Sigmaringen 1933-1936