Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Nepotrowo: Bäuerin mäht Weizen mit Sichel

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Rumänienbilder >> Moldau-Rumänien [Filmnegative, Ordner 274]