Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Berlin: SA-Spalier, Einzug der Luftwaffe durchs Brandenburger Tor

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Rumänienbilder>> Zeitgeschehen 1939 [Filmnegative, Ordner 903]

Εκτεταμένες πληροφορίες