Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Bukarest: 1. Staatsjugendtag, Hitlerjugend, angetretene Reihe

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Rumänienbilder>> Sport [Filmnegative, Ordner 291]