Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Fahrt mit TEE Rheingold nach Amsterdam; im Clubwagen

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 2>> Deutsche Bundesbahn [Filmnegative, Ordner 491] >> Fahrt im Rheingold nach Amsterdam (Holland)