Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Wyhlen: Präsident Bubel; Kapelle im roten Dress

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 2>> Deutsche Bundesbahn [Filmnegative, Ordner 491] >> 125 Jahre Eisenbahn am Hochrhein: Basel - Bad Säckingen - Waldshut