Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Bad Säckingen: Schalterbeamter an der Fahrkarten-Anlage

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 2>> Deutsche Bundesbahn [Filmnegative, Ordner 491] >> Fahrkartencomputer