Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Basel (Schweiz): Festansprache DB Präsident Bubel in der Vorhalle des Badischen Bahnhofs

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 2>> Deutsche Bundesbahn [Filmnegative, Ordner 491] >> 70 Jahre Badischer Bahnhof Basel (Schweiz); Ausbau der zweigleisigen Hochrheinstrecke