Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Kehl: Aus- und Einfahren der Hebebühne und Leitern

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 2>> Deutsche Bundesbahn [Filmnegative, Ordner 491] >> Turmtriebwagen 704

Εκτεταμένες πληροφορίες