Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Basel (Schweiz): Sprecher Regierungspräsident Person, Regierungsrat Dr. Edm. Wyss

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 2>> Internationale Begegnungen [Filmnegative, Ordner 739] >> Regio (in: Freiburg und Basel (Schweiz))