Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Todtmoos: Schlittenhunderennen; Pulka mit einem Hund und Langlaufski am Start

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 2>> Wintersport [Filmnegative, Ordner 1038] >> Todtmoos: Schlittenhunderennen; 1975