Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Freiburg: US-Army Atomkanone; Kanone in Gefechtsstellung, Hintergrund Landschaft

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 2>> Militär [Filmnegative, Ordner 860] >> Freiburg: US-Army Atomkanone