Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Freiburg: Schweizer Konsulat; Empfang beim Schweizer Konsul zum Schweizer Nationalfeiertag 1. August 1969; franz. Konsul Freund

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 2>> Corps diplomatique [Filmnegative, Ordner 749] >> Freiburg: Empfang beim Schweizer Konsul zum Schweizer Nationalfeiertag 1. August 1969