Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

St. Märgen: Tag des Schwarzwälder Pferdes; Festwagen mit Maidlis

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 2>> Brauchtum [Filmnegative, Ordner 984] >> St. Märgen: Tag des Schwarzwälder Pferdes; 1957