Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Kaltenbronn: Wandergruppe am Hohlohsee bei Kaltenbronn

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 2>> Freudenstadt, v.a. Orte und Städte im nördlichen und mittleren Schwarzwald [Filmnegative, Ordner 140] >> Seen im mittleren Schwarzwald