Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Freiburg: Hotel Stadt Freiburg; Bundesverdienstkreuz für Stadtrat Hans Werner und Empfang; Gespräch: Oberbürgermeister Keidel - Ministerpräsident Filbinger

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 2>> Regierungspräsidium Freiburg 2 [Filmnegative, Ordner 738] >> Bundesverdienstkreuz für Stadtrat Hans Werner und Empfang