Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Freiburg: Hotel Stadt Freiburg; Pressekonferenz mit, von links nach rechts: Dr. Hans Evers, Ministerpräsident Filbinger, Landrat Schill, Löffler MdB; über Umlandreform Freiburg

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 2>> Regierungspräsidium Freiburg 2 [Filmnegative, Ordner 738] >> Verschiedene Ereignisse