Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Freiburg: Regierungspräsidium; Pressekonferenz über Stadtumlandprobleme; von links nach rechts: Gomeringer MdL; Innenminister Schiess; Ministerpräsident Filbinger; Staatssekretär Teufel; Regierungspräsident Dr. Person

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 2>> Regierungspräsidium Freiburg 2 [Filmnegative, Ordner 738] >> Verschiedene Ereignisse