Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Hauingen: Familie mit Kindern und Fahrrad

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Lörrach und Umgebung [Ordner 122] >> Lörrach, Ortsteil Hauingen