Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Freiburg: Mensa; Freiburger Presseball; Gruppen mit Plümer, am Tisch

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Freiburger Presseball [Ordner 655] >> Freiburger Presseball 1977