Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Freiburg: Ostermarsch der Atomgegner durch Freiburg

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Zeitgeschehen 1950er bis 1980er Jahre [Ordner 904] >> Demonstration und Kundgebung in Freiburg am 13.4.1968