Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Freiburg: Fasnet am Siegesdenkmal

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Freiburger Fasnet 1936, Fasnet fünfziger bis achtziger Jahre [Ordner 981] >> Freiburger Fastnachtsumzüge 1968