Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Freiburg: Ausstellung des Amerikahauses in der Universität

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Amerikahaus Freiburg und Veranstaltungen mit Amerikabezug [Ordner 896] >> Veranstaltungen an verschiedenen Orten (Ausstellung, Empfang, Konzert, Vortrag, etc.)