Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Freiburg: Stadthalle; Europatage Paneuropa-Union, ungarische und tschechische Volksgruppe in Trachten

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Paneuropa-Union [Ordner 907] >> Europatage, Paneuropa-Union