Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Bregenz: 2. Europadorf für heimatlose Ausländer; Pressechef, Europarat Levy, Pater Pire

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Neusiedler [Ordner 912] >> Bregenz; 2. Europadorf