Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Bad Säckingen: Trompeter von Säckingen und Denkmal

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Hochrhein [Ordner 121] >> Bad Säckingen