Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Freiburg: Neues Kollegiengebäude der Uni, Blick von der Dachterrasse auf Regierungspräsidium

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Universität Freiburg [Ordner 1885] >> Kollegiengebäude - Universität Freiburg