Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Freiburg: Junge Leute auf dem Münsterplatz

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Freiburg 1970, siebziger Jahre [Ordner 156] >> Erlebnissamstag, Messesamstag