Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Hausen im Wiesental: Schwarzwaldmaidli beim Vortrag

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Hebeltage und andere Feste [Ordner 950] >> Hebeltag/Hebelpreis - Hausen im Wiesental