Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Freiburg i. Br.: Schwabentorbrücke mit Dreisam

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Freiburg 1980, Ende siebziger und achtziger Jahre [Ordner 154] >> Innenstadt