Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Freiburg i. Br.: Frühling an der Eichhalde: Blüten und Blick auf das Münster

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Freiburg 1980, Ende siebziger und achtziger Jahre [Ordner 154] >> Außerhalb des Stadtzentrums