Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Freiburg i. Br.: Blick vom Weg zum Kybfelsen auf Littenweiler

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Freiburg 1956, fünfziger und sechziger Jahre [Ordner 151] >> Panoramblicke über Stadt und Umland