Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Bukarest: Boulevard Carol, Hochhaus

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Glasplattennegative>> Länder >> Rumänien >> Städte und Landschaften