Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Die Fledermaus

Kontext: Württembergisches Staatstheater Stuttgart: Dekorationsmappen>> 7. PREMIEREN 1960