Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Zwei Querschnitte des Turms, mit innerer Holzkonstruktion (49 x 28 cm und 63x 33 cm)

Kontext: Nachlass Heinrich Schickhardt, Architekt und Ingenieur>> 1. Hochbau >> 1.2. Einzelne Orte A-Z >> Freudenstadt >> Türme der Kirche von Freudenstadt >> Pläne