Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Gutachten Schickhardts über ein für 300 fl. von Jacob Plechlin aus Diezersweiler gekauftes Haus und dessen Eignung als Fruchtscheuer

Kontext: Nachlass Heinrich Schickhardt, Architekt und Ingenieur>> 1. Hochbau >> 1.2. Einzelne Orte A-Z >> Freudenstadt >> Verschiedene Gebäude in Freudenstadt